poniedziałek, 5 maja 2008

Kwietniowe ART FORUM

Kwietniowe ART FORUM poświęcone zostało rynkowi sztuki. Na okładce umieszczono kontrowersyjną (dla jednych arcydzieło dla innych tandeta) pracę Damiena Hirsta "For The Love of God", która stała się swojego rodzaju symbolem, największego po II wojnie światowej wzrostu cen sztuki aktualnej.

Znaczącej globalnej ekspansji obiegu sztuki poświęcili swoje wypowiedzi w AF krytycy sztuki, galerzyści, krytycy, socjolodzy, ekonomiści, kolekcjonerzy, organizatorzy targów, pracownicy domów aukcyjnych, a nawet antropolodzy. Zagadnienie widziane z tak różnych perspektyw dają ciekawą analizę zjawiska dzisiejszego rynku sztuki współczesnej, który najwyraźniej wchodzi w nową fazę rozwoju. Za jedne z najważniejszych aspektów kształtujących jego dynamikę uznano:
- globalny przepływ informacji
- rozwój domów aukcyjnych, targów sztuki i wzrost popularności samych aukcji
- rola internetu
- zainteresowanie mediów sztuką współczesną, artystami i kolekcjonerami

- fetyszyzacja sztuki
- rytuały społecznego budowania prestiżu przez zakup współczesnych dzieł sztuki i uczestniczenie w wydarzeniach (targach, licytacjach, spotkaniach) poświęconych sztuce i jej promocji
- narcyzm współczesnej kultury
- brak konieczności posługiwania się określoną bazą interpretacyją, której znajomość (tak jak kiedyś znajomość Biblii i mitologii) umożliwiałaby zrozumienie i odczytanie sztuki współczesnej

- łatwa przetłumaczlność sztuki współczesne na język ekonomi dzięki rozwojowi aukcji i targów
- pewność pochodzenia dzieł artystów współczesnych w przeciwieństwie do trudności w określeniu oryginalności dawnej sztuki
- niezwykle dynamiczny wzrost cen prac artystów współczesnych
- programy bankowe inwestowania w sztukę
- poczucie, że przez kolekcjonowanie sztuki współczesnej partycypuje się we współczesnej kulturze i kreuje jej trendy

Ciekawe są też uwagi chińskiego artysty Ai Weiwei na temat gwałtownego rozwoju rynków sztuki na wschodzie (Chiny i Indie), który przypomina, że jeszcze w latach 80. w jego kraju prawie nie istniały galerie i muzea dla sztuki nowoczesnej, dopiero zainteresowanie zachodnich kolekcjonerów spowodowało przełom w tej kwestii, Niemałą rolę aktualnego zainteresowania chińskimi artystami Weiwei przypisuje wzrostowi potęgi gospodarczej Chin.

Polski akcent w kwietniowym numerze AF jest chyba tylko jeden, za to wyraźny, zaraz na początku Gagosian Galery reklamuje wystawę Piotra Uklańskiego „Biało – czerwona” o której pisałam ostatnio.

Brak komentarzy: