piątek, 25 kwietnia 2008

Chagall - biografia

Pisząc o ostatnich zakupach Saatchiego wspomniałam, że dyptyk Rokny Haerizadeha przypomina mi prace Marca Chagalla. Jest okazja by wrócić do wątku malarza z Witebska, bo miesiąc temu ukazała się jego kolejna, przetłumaczona na język polski biografia. Tym razem napisana przez Jonathana Wilsona.


Książka przynosi kilka nowych wątków, pomijanych wcześniej przez biografów (np. zięcia artysty Franza Meyera), dowiadujemy się min. o romansie z Virginią Haggard (również poświęciła mu książkę; „My Life with Chagall: Seven Years of Plenty”) i homoseksualnych skłonnościach artysty w młodości.

W książce Wilsona jest też sporo ciekawych opisów obrazów Chagalla opartych na tekstach źródłowych, psychoanalizie i wątkach kultury jidysz.


Krytycy, są dla Chagalla na ogół dość surowi - z pewnym lekceważeniem traktuje się zwłaszcza jego późne obrazy, dzięki Wilsonowi można łatwiej zrozumieć, dlaczego, człowiek o tak nieprzeciętnym talencie, do końca życia powielał na płótnie swoje pomysły z młodości...

Witraż Chagalla w katedrze w Metzu

Wilson stara się też nakreślić stosunek Chagalla do własnej, żydowskiej tożsamości, co okazuje się interesującym wątkiem, zwłaszcza w kontekście jego realizacji dla chrześcijańskich miejsc kultu (np. witraże w katedrze w Metzu, dekoracje ceramiczne w kościele w Assy), które były nieustającym źródłem rozterek i niepewności artysty, tak jak jego nieżydowska narzeczona Virginia Haggard.

Marc Chagall
Jonathan Wilson
przekład Jarosław Skowroński
245 str.
Wydawnictwo W.A.B.
2008

Brak komentarzy: