poniedziałek, 25 stycznia 2010

Stypednia Fundacji Roberta Boscha

Właśnie ogłoszony został program stypendialny Fundacji Roberta Boscha przeznaczony dla twórców kultury.

Warto składać podania - 12 menadżerów kultury z Europy Środkowo- i Południowowschodniej zostanie zaproszonych do udziału w odbywającym się w Niemczech trzynastomiesięcznym programie szkoleniowym z dziedziny zarządzania kulturą (początek 1 października 2010).

Celami programu jest prezentowanie kulturowej różnorodności swojego kraju poprzez realizację projektów z udziałem młodych przedstawicieli sceny artystycznej. Stypendyści pracować będą w instytucjach goszczących na terenie całych Niemiec (z wyjątkiem Berlina), posiadających doświadczenie we współpracy międzynarodowej w zakresie kultury i sztuki oraz pragnących pogłębić kontakty z Europą Środkowo- i Południowowschodnią. Elementem programu będą także szkolenia dotyczące planowania projektów, pracy zespołowej, gromadzenia funduszy, kontaktów z prasą oraz działań PR, jak również marketingu kultury.

Profil kandydatów:
- doświadczenie w prowadzeniu projektów lub doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania kulturą
- miejsce zamieszkania w Europie Środkowo- i Południowowschodniej
- kontakty z młodymi reprezentantami środowisk kultury i sztuki
- dobra znajomość języka niemieckiego
- ukończone studia wyższe
- ponadprzeciętne zaangażowanie w wykonywaną pracę i samodzielność

Program zapewnia sporo:
- miesięczne stypendium w wysokości 1000 Euro
- zwrot kosztów podróży do Niemiec oraz dojazdu na seminaria
- ubezpieczenie
- dodatkowe wsparcie finansowe w ramach stypendium oraz po powrocie na rynek pracy w kraju pochodzenia
- seminarium wprowadzające w październiku 2010 r., regularne seminaria i szkolenia w czasie trwania stypendium
- kontakty z przedstawicielami polityki zagranicznej i kulturowej oraz z uczestnikami innych projektów Fundacji Roberta Boscha

Zgłoszeń można dokonywać w języku niemieckim do dnia 14 marca 2010 r., wyłącznie online, za pomocą strony www.moe-kulturmanager.de

Powodzenia!

Brak komentarzy: