poniedziałek, 11 czerwca 2012

DZIŚ! Różowe okulary PRL-u PRL-owskie historie miłości między Innymi

"PRL-owskie historie miłości między Innymi"
Dziś o godz. 18 w No Localu (KRK Sławkowska 14 II p.)!
Na spotkaniu studentki i studenci IS UJ zaprezentują wyniki badań prowadzony w ramach obozu badawczego "PRL-owskie historie miłości między Innymi". Badania obejmują zarówno analizę dyskursu prasy codziennej i tekstów naukowych odnoszących się do osób homoseksualnych, jak i wywiady biograficzne z osobami homo-, i biseksualnymi, które swoją młodość przeżywały w okresie PRL. Koordynacja badań: Justyna Struzik i Ewelina CiaputaW tegorocznym cyklu Queer Café Kultura dla Tolerancji zrzuca klapki z oczu historii, a na ich miejsce przywdziewa – jakże by inaczej – różowe okulary. „Różowe okulary PRL-u” to próba zarysowania „parametrów ukrycia” osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w nieprzychylnej odmiennościom kulturze powojennej Polski.

Od 7 maja do 25 czerwca, podczas 10 spotkań z ekspertami, przedstawiamy kulturę PRL-u z perspektywy mniejszości seksualnych. Program "Różowych okularów PRL-u" znajdziecie pod adresem http://www.pink-glasses.pl/

Brak komentarzy: